RÖRELSEN SOM LÄKANDE KRAFT

Läkeeurytmi - en väg till hälsa och välbefinnande

loading...

Konsonanten R
(klicka på bilden ovan)

Läkeeurytmi

är en rörelseterapi, väl använd som behandlingsmetod inom antroposofisk vård

stimulerar och väcker de självläkande krafterna som är verksamma i en läkeprocess

återskapar helhetskänsla, balans och samspel mellan kropp, själ och ande

är ett verktyg och medel för egenvård

används vid akuta och kroniska sjukdomstillstånd, som rehabilitering efter svåra sjukdomar, som friskvård och i förebyggande syfte