Anthromed

 AnthroMed® är ett internationellt nätverk för kvalitetsäkrad antroposofisk medicin: www.anthromed.de
 
För den enskilda medlemmen betyder detta att du kan söka tillstånd att använda märket ”AnthroMed/Eurythmy Therapy”® i ditt yrkesutövande. Detta garanterar en internationell kvalitetsäkring och kvalitetsutveckling gällande ditt arbete. Du har möjlighet att få tillstånd att använda AnthroMed® logo t.ex. på ditt visitkort, brevpapper, mail, annonsering osv., 
om du uppfyller villkoren. Riktlinjer för AnthroMed.
Kontakt AnthroMed: Kerstin Silvasti kerstin.silvasti@telia.com 

Kontaktuppgifter till licensinnehavare:
http://www.anthromed.de/de/heileurythmie/schweden/


Lista över licensinnehavare:
 

Angela Tischbein Madsen
MA Eurytmiterapi

Living Reality, mottagning
Ledungsvägen 11
178 38 Ekerö
mobil 070 330 10 69
livingreality.rorelsepedagogik@gmail.com

Annica Alvenäng
Britt-Mari Skeppstedt 
Elisabeth Broager-Grön 
Elisabeth Löve
Jane Schwab
John Murphy 
Kerstin Silvasti 
Maria Thurén
Simone Wantz 
Tomomi Swartz