Anthromed

AnthroMed® är ett internationellt nätverk för kvalitetsäkrad antroposofisk medicin: www.anthromed.de
 
För den enskilda medlemmen betyder detta att du kan söka tillstånd att använda märket AnthroMed® Eurythmy Therapy i ditt yrkesutövande. Detta garanterar en internationell kvalitetsäkring och kvalitetsutveckling gällande ditt arbete. Du har möjlighet att få tillstånd att använda AnthroMed® logo t.ex. på ditt visitkort, brevpapper, mail, annonsering osv., 
om du uppfyller villkoren. Riktlinjer för AnthroMed® (se nedan).
Kontakt AnthroMed® Elisabeth Broager Grön, elibg_2@hotmail.com

Kontaktuppgifter till licensinnehavare:
http://www.anthromed.de/de/heileurythmie/schweden/


Lista över licensinnehavare:
Alvenäng Annica

Broager Grön Elisabeth 
Munter Per-Inge
Murphy John
Niskanen Tiina
Schwab Jane
Silvasti Kerstin
Thurén Maria
Tischbein-Madsen Angela
Wantz Simone