Läkeeurytmiföreningen i Sverige (LEF)

Läkeeurytmiföreningen i Sverige är en ideell yrkesförening för diplomerade läkeeurytmister. LEF har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället och verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling. LEF arbetar för läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. LEF arrangerar regelbundet fortbildning för sina medlemmar. Föreningen har konto i Ekobanken, kontonummer 5174-5651.  Medlemsavgift för 2017 är 300 kr. 
 
Styrelse: Kerstin Silvasti (ordförande), Elisabeth Löve (vice ordförande), Maria Thurén (sekreterare), Eva Bergvall (kassör), Annica Alvenäng, Elisabeth Broager-Grön,
Per-Inge Munter
Kontakt: Ordförande Kerstin Silvasti kerstin.silvasti@telia.com


 

LEF samarbetar med bl.a.:
  • SAMT Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och terapi: 
    antroposofiskmedicin.se
  • Internationellt Forum för Läkeeurytmi, ett nätverk för läkeeurytmiföreningar runt om i världen, inom den Medicinska Sektionen via den Fria Högskolan för Antroposofi: heileurythmie-medsektion.net
  • IFAAET International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies: ifaaet-medsektion.net
  • LEU Läkeeurytmiutbildningen i Norden: lakeeurytmi.se
  • LAOM Läkarförening för antroposofiskt orienterad medicin: laom.se

 
LEF har den antroposofiska medicinens internationella kvalitetsmärke AnthroMed®

aktuellt

Kommande kurser:

Läkeeurytmiföreningen i Sverige inbjuder till
FORTBILDNINGSKURS
på Vidarkliniken

fredag 20 april kl 9.00 - 17.00
lördag 21 april kl 9.00 - 12.00


Motorisk utveckling
hos det lilla barnet


Se hela programmet här: