Läkeeurytmiföreningen i Sverige (LEF)

Läkeeurytmiföreningen i Sverige är en ideell yrkesförening för diplomerade läkeeurytmister. LEF har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället och verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling. LEF arbetar för läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. LEF arrangerar regelbundet fortbildning för sina medlemmar. Föreningen har konto i Ekobanken, kontonummer 5174-5651.  Medlemsavgift för 2020 är 300 kr. 
 
Styrelse: Elisabeth Broager Grön (ordförande), Annica Alvenäng, (vice ordförande), 
Maria Thurén (sekreterare), Eva Bergvall (kassör), Märta Bergfeldt (ledamot),
Per-Inge Munter (ledamot)  

Kontaktperson: 
Elisabeth Broager Grön, mailadress elibg_2@hotmail.com
 

LEF samarbetar med bl.a.:

 
LEF har den antroposofiska medicinens internationella kvalitetsmärke AnthroMed®

aktuellt