Läkeeurytmiföreningen i Sverige (LEF)

Läkeeurytmiföreningen i Sverige är en ideell yrkesförening för diplomerade läkeeurytmister. LEF har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället och verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling. LEF arbetar för läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. LEF arrangerar regelbundet fortbildning för sina medlemmar. Föreningen har konto i Ekobanken, kontonummer 5174-5651.  Medlemsavgift för 2017 är 300 kr. 
 
Styrelse: Elisabeth Broager-Grön (ordförande), Annica Alvenäng, (vice ordförande), 
Maria Thurén (sekreterare), Eva Bergvall (kassör), Märta Bergfeldt (ledamot),
Per-Inge Munter (ledamot)  

Kontaktperson: 
Elisabeth Broager-Grön, mailadress elibg_2@hotmail.com
 

LEF samarbetar med bl.a.:
  • SAMT Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och terapi: 
    antroposofiskmedicin.se
  • Internationellt Forum för Läkeeurytmi, ett nätverk för läkeeurytmiföreningar runt om i världen, inom den Medicinska Sektionen via den Fria Högskolan för Antroposofi: heileurythmie-medsektion.net
  • IFAAET International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies: ifaaet-medsektion.net
  • LEU Läkeeurytmiutbildningen i Norden: lakeeurytmi.se
  • LAOM Läkarförening för antroposofiskt orienterad medicin: laom.se

 
LEF har den antroposofiska medicinens internationella kvalitetsmärke AnthroMed®

aktuellt

LEF inbjuder till fortbildningskurs
”LIVSVIKTIGT”

 

En kurs om vårt livssinne och hur vi kan arbeta med rytmiska späd-barnsrörelser och läkeeurytmi
för att stärka det och därigenom främja anknytning och självkännedom.


Fredag 18 oktober 16.00 – 20.00 Lördag 19 oktober 9.00 – 16.00

på Saltå By, Järna

Läs program och info här