Läkeeurytmiföreningen i Sverige (LEF)

Läkeeurytmiföreningen i Sverige är en ideell yrkesförening för diplomerade läkeeurytmister. LEF har som ändamål att företräda läkeeurytmi som terapiform i samhället och verka för läkeeurytmins etablering som medicinsk behandling. LEF arbetar för läkeeurytmins fördjupning och utveckling genom fortbildning och vetenskaplig forskning. LEF arrangerar regelbundet fortbildning för sina medlemmar. Föreningen har konto i Ekobanken, kontonummer 5174-5651.  Medlemsavgift för 2020 är 300 kr. 
 
Styrelse: Elisabeth Broager Grön (ordförande), Annica Alvenäng, (vice ordförande), 
Maria Thurén (sekreterare), Eva Bergvall (kassör), Märta Bergfeldt (ledamot),
Per-Inge Munter (ledamot)  

Kontaktperson: 
Elisabeth Broager Grön, mailadress elibg_2@hotmail.com
 

LEF samarbetar med bl.a.:
  • SAMT Svensk Förening för Antroposofisk Medicin och terapi: 
    www.antroposofiskmedicin.nu
  • Internationellt Forum för Läkeeurytmi, ett nätverk för läkeeurytmiföreningar runt om i världen, inom den Medicinska Sektionen via den Fria Högskolan för Antroposofi: heileurythmie-medsektion.net
  • IFAAET International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies: ifaaet-medsektion.net
  • LEU Läkeeurytmiutbildningen i Norden: lakeeurytmi.se
  • LAOM Läkarförening för antroposofiskt orienterad medicin: laom.se

 
LEF har den antroposofiska medicinens internationella kvalitetsmärke AnthroMed®

aktuellt

Fortbildningskurs Beröringssinnet
Kontakten med oss själva
och vår omvärld


 Planeras till våren 2021,
datum kommer senare.


Saltå By, Järna
Läs programmet här