Litteratur / länkar

Böcker i läkeeurytmi, på svenska/norska

 • Rudolf Steiner: Läkeeurytmi
  Wrå förlag, ISBN 9189178106
 • Margareta Kirchner-Bockholt: Läkeeurytmins grundelement 
  Wrå förlag, ISBN 9189178394
 • Michaela Glöckler: Pedagogiska och medicinska synpunkter 
  Telleby förlag, ISBN 978-91-89623-19-4
 • Särtryck till läkarstämma: Läkeeurytmi - en rörelseterapi
 • Lasse Wennerschou: Hva är helseeurytmi? 
  Antropos förlag AS, ISBN 82-90059-94-9

Mycket litteratur i ämnet finns bl.a. på tyska och engelska.

Internationella publikationer

Forskning

Läkeeurytmi i praktik, videor på tyska och engelska