Om läkeeurytmi

Terapeutisk ansats –
där det finns liv,
finns rörelse

Människan upplever hälsa, känsla av sammanhang, när kropp, själ och andlig existensiell tillvaro samverkar harmoniskt. Vid sjukdom blir detta sammanhang stört och kommer i obalans.

Läkeeurytmin bidrar till att återigen bringa denna samverkan in i en hälsosam balans. Den stödjer individens egen förmåga att läka och uppnå hälsa, individen är själv aktiv och medskapande i läkeprocessen.

Läkeeurytmi -
en yrkesbeskrivning

Via nedanstående länk ges en beskrivning av vad yrket läkeeurytmist innebär.
Rytmer och rörelser med kopparkulor harmoniserar rytmiska processer som t.ex. andning och puls.

Rörelser - terapeutiska verktyg

Rörelser och övningar skapar medveten närvaro i kroppen och en inre själslig upplevelse.
De är oftast mjuka, behagliga och anpassas helt efter individens tillstånd och förmåga. Rörelserna, vilka kan utföras liggande, sittande, stående, gående i rummet, individualiseras genom terapeutens iakttagelser och läkarens diagnossättning.
Läkeeurytmins verktyg är bl.a. språkets ljud och musikens lagbundenheter. Konsonanter och vokaler samt musikaliska element har sina korresponderande gester i rörelser, skapade av hela människokroppen med armar, händer och/eller benrörelser. Konsonanterna gestaltas mer som plastiska rörelser och vokalerna mer som geometriska former.

I rytmisk upprepning tilltalar och stimulerar dessa rörelser människans självläkande krafter, harmoniserar, stödjer kroppens funktioner och processer. Målet är att individen integrerar övandet i sitt dagliga liv.

Målgrupp och användningsområde

Läkeeurytmi används i alla åldrar. Vid fysiska, psykiska och psykosomatiska sjukdomar kan läkeeurytmi bidra i läkningsprocessen och även i förebyggande och harmoniserande syfte. Läkeeurytmin kan även bidra till att öka den fysiska rörligheten vid reumatiska besvär, korrigera och förbättra andning vid astma, lindra smärta vid fibromyalgi, stärka livskrafter vid ett utmattningstillstånd, skapa ro och närvaro vid stresstillstånd.

Läkeeurytmin hjälper och stödjer även barn med svårigheter under uppväxt och utveckling, t.ex. vid koncentrations- och koordinations svårigheter, försenat tal eller motorisk utveckling, sängvätning, mm.
Vid sjukdomstillstånd samarbetar läkeeurytmisten med läkare.

Vokalerna A - E - I - O - U
loading...

Peka på bilderna så visas respektive vokalfigur

Konsonanten B

Konsonanten T

loading...